TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Feridun TEKİN

Prof. Dr., Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi

ORTAK DİL BAĞLAMINDA TERİM BİRLİĞİ AÇISINDAN TÜRKİYE TÜRKÇESİ-ÖZBEK TÜRKÇESİ GRAMER TERİMLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA

Büyük devlet olabilme bağlamında, ortak bir dil ve kültür birliğine sahip olduğumuz Türk Cumhuriyetleri ile her alanda ilişkilerimizi geliştirmek ve güçlendirmek durumundayız. Bu ilişkileri geliştirmenin ilk şartı, Anadolu coğrafyası dışında yaşayan soydaşlarımızın kullandıkları Türkçeler arasında bilimsel değeri olan ve birçok açıdan sonuçlar ortaya koyabilecek karşılaştırmalı çalışmalar yapılmasıdır. Türk Cumhuriyetleri arasında ortak bir iletişim dili oluşturmak için söz konusu Türkçeler arasında terim sahasında da karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, bir yol haritası çizebilmek ve bu konudaki zorlukları veya kolaylıkları belirleyebilme açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada, Türkiye Türkçesi-Özbek Türkçesi gramer terimleri çeşitli açılardan karşılaştırılarak terim birliği/ortaklığı sağlamaya yönelik soruların cevabı verilmeye çalışılacaktır. Çalışmamızın bir başka amacı da bu sahada araştırma yapmak isteyenlere kaynak malzeme sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler:

Ortak iletişim dili, Terim ortaklığı, Türkiye Türkçesi-Özbek Türkçesi gramer terimleri.

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (ALİ ŞİR NEVAİ SALONU) . 13.45-14.00