TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Feyzan Göher Vural

Doçent Doktor, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı - Müzikoloji Bölümü öğretim üyesi, müzikolog ve tarih bilimci

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE MÜZİĞİN ÖNEMİ

Müziğin, bireysel ve toplumsal pek çok olumlu etkisinden söz etmek mümkündür. Bireyi toplumsallaştırmak, milli duyguları aşılamak, kendini rahat ifade etmesini sağlamak gibi pek çok etkinin yanı sıra belleği geliştirmek ve kalıcı öğrenmeyi sağlamak açılarından da son derece olumlu katkıları vardır. Yabancı dil eğitiminde, öğrenilen kalıplar ve kelimelerin devamlı kullanılması çok önemlidir. Bu açıdan müzik, mucizevi bir etkiye sahiptir. Öğrenci, hoşuna giden bir şarkıyı defalarca, zevkle tekrar edebilir. Böylece hedeflenen beceriyi, doğru telaffuzla kazanmış olur.

Bilimsel araştırmalara göre, öğrenmede aktif olan duyu organlarının sayısı arttıkça, öğrenmenin kalıcılığı da aynı oranda yükselmektedir. Müziğin yabancı dil öğretiminde kullanımı ile öğrenilen dil hem işitilir hem de kullanılır. Ayrıca müzik, öğrenilen dile karşı sevgiyi de perçinlemektedir. Düz metinlerin ya da ezberlenmesi gereken kalıpların, klasik öğrenme tekniklerine göre, bir melodi eşliğinde öğrenilmesi, çok daha kalıcı olmaktadır. Müziğin bu gücü, yüzlerce yıldır kullanılmaktadır. Ezberi zor olan dini metinlerin ilahiler eşliğinde öğretilmesi, bu kullanımlardan birisidir. Günümüzde gençlerin belirli ritmik kalıplar eşliğinde, sayfalarca süren Rap parçalarının sözlerini ezberleyebilmeleri de bu şekilde mümkün olmaktadır. Yabancı dil eğitiminde müziğin etkisi konusunda, 2010 yılında okul öncesi çocuklara yönelik bir çalışma yapılmış; deney- kontrol grubu arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. 2012 yılında yayımlanan bir başka çalışmada ise lise öğrencileri deney-kontrol grubu olarak belirlenmiş ve yine anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Bu örnekleri arttırmak mümkündür. 2008 yılında ilkokul ve üniversite öğrencileri ile bizzat gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalarda da müziğin yabancı dil eğitiminde kalıcı etkileri olduğunu belirlemiş bulunmaktayız.

Bu çalışmada müziğin, Türkçe öğretiminde oynayabileceği rol, örnekler ve bilimsel çalışmalar eşliğinde ifade edilecek; farklı yaş gruplarına göre müzikli etkinlik ve şarkıların nasıl oluşturulabileceği konusunda örnekler verilecek, öneriler sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Türkçe Öğretimi, Yabancı Dil Öğretimi, Müzik ile Öğretim, Türkçe, Müzikoloji

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (KAŞGARLI MAHMUT SALONU) . 14.45-15.00