TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Prof. Dr. F.G Hisamitdinova

Rusya, Başkortostan Cumhuriyeti, Ufa

10 ciltli "Başkurt Dilinin Akademik Sözlüğü"nde Türkçe kelimeler ve ortak Türk terminolojisinin oluşturulması sorunları

Rusya Bilimler Akademisinin Ufa Araştırma Merkezi Tarih, Dil ve Edebiyat Enstitüsü’nün Dilbilimi bölümü çalışanları tarafından 10 ciltli “Başkurt Dilinin Akademik Sözlüğü” yayınlanmaktadır. Sözlüğün en parlak özelliklerinden biri, sözlükteki madde başı kelimeleri Rusça, İngilizce ve Türkçeye çevirilmesidir. Böylece yaklaşık 70 bin kelimenin Başkurtça-Türkçe karşılaştırılmaları elde edilmektedir. Bu çevirilerin bir kısmı ortak kelimelerden oluşup, diğer bir kısmı her iki dilin öz kelimelerini göstermektedir. Ayrıca bunun gibi çalışmalar ortak Türk terminolojisininin oluşturulmasında büyük bir önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Başkurtça-Türkçe

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (AHMET BAYTURSUNOĞLU SALONU) . 13.45-14.00