TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Firuz FEVZİ

Afganistan'da YAşayan Oğuz Türklerinin Üç Boyu Üzerine Bir Araştırma

....

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (ALİ ŞİR NEVAİ SALONU) . 09.30-09.45