TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Prof. Dr. Ahmet KARADOĞAN

Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi

ALFABELER ARASI İMLA GEÇİŞLERİ VE YENİ TÜRK İMLASI

Türk Dili tarihinde, Arap alfabesinin kullanıldığı ilk dönemlerde Uygur imlasının bazı özelliklerinin kullanıldığı eskiden beri bilinmektedir.

Bu bildiride dünyada kullanılan farklı alfabeler arasında imla geçişlerine dair örnekler verilecek ve günümüz Türkiye Türkçesinin yazımında kullanılan imlanın Osmanlı imlası ve batı dillerinde kullanılan imlalardan etkilenip etkilenmediği tartışılacaktır.

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (BAHTİYAR VAHABZADE SALONU) . 15.45-16.00