TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Gülsel Sev

SÖZLÜKÇÜLÜK’TE EMOJİLERDEN YARARLANMA MÜMKÜN MÜDÜR ?

Popüler kültürde sözsüz iletişimin alternatifi, dijital iletişimin yeni dili, duyguları anlatmaya yönelik yüz ifadelerinin yanı sıra birtakım kavram ve düşünceleri de anlatan grafik temelli simgeler ‘emoji' olarak tanımlanmaktadır. Sözcüğün kökeninde Japonca ‘resim’ anlamına gelen ‘e' ve ‘harf, karakter' anlamına gelen ‘moji' vardır.

20. yüzyılın sonunda Japon üreticiler tarafından farklı biçimlerde tasarlanan emojilerin unicode 6.0 ile standartlaştırıldığı ve 722 karakter oluşturulduğu görülmektedir. Küresel popülaritesi gün geçtikçe artan emojilere yenilerinin eklenmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.

Sözlük hazırlama ve yazma ilkelerini, kurallarını geliştirme ve uygulama alanına çıkarma işini amaç edinme sözlükçülük’ün çalışma alanına girmektedir.

Bu bildiride sözlük hazırlarken emojilerden yararlanılabilir mi ? sorusuna yanıt aranacaktır. Bir kavramı, bir duyguyu, bir eylemi emojilerle açıklamanın sözlük kullanımını teşvik edip etmeyeceği, bu yolla sözlük kullanıcılarının söz varlığının zenginleşip zenginleşmeyeceği ve de popüler anlamda eğlenceli bir öğretme/öğrenme işine dönüşüp dönüşmeyeceği hususları tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Emoji, Sözlük, Sözlükçülük.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (KAŞGARLI MAHMUT SALONU) . 16.15-16.30