TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Kutluk Higashitotsu

Some similiar points of Japanese and Uyghur languages

In this paper,we describe this similarities as well as difference Japanese and Uyghur grammar.Especially Japanese and Uyghur particles and  suffixes are studied from a comparative linguistic view poit.

Anahtar Kelimeler:

Japanese,Uyghur,particle/suffix "mo" and :ya"

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (ALİ ŞİR NEVAİ SALONU) . 14.00-14.15