TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Yrd. Doç. Dr. Halis BENZER

Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bati Dilleri ve Edebiyatları Bölümü ‘Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ’ 71450 Kırıkkale-Yahşihan

TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN TARİHİ VE DİĞER TÜRK LEHÇELERİ İLE YAKINLIĞI

Çalışmada Avrupa’dan Asya’ya kadar konuşulan Fin - Macar ve Ural - Altay Dil Gruplarının sınıflandırmaları yapılarak; Türkçenin mensup olduğu en yakın dil grupları belirtilmiş ve coğrafi olarak günümüzde Ural-Altaylardan Anadolu’ya kadar konuşulan farklı Türk lehçelerini irdelemek amaçlanmıştır.

Ayrıca Türklerin tarihten günümüze kadar yaşamış ve yaşamakta oldukları bölgelerden söz edilerek, genetik olarak mensup olduğu dil gruplarından bahsedilip günümüz Türkiye Türkçesinden ‘Yağmur yağar ilk bahar gelir’, cümlesi on sekiz farklı Türk lehçesiyle yazılıp, aradaki ses ve seda farklılıkları ve diğer değişimler gösterilmeye çalışılmıştır. Türkiye Türkçesinin tarihi gelişimi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi dili oluşu hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Fin - Macar ve Ural - Altay Dil grupları, Türkiye Türkçesi, diğer Türk lehçeleri

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (GASPIRALI İSMAİL SALONU) . 11.45-12.00