TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Hassan NAZAR

Hindistan

TÜRK VE HİNT ATASÖZLERİ ARASINDAKI ETKİLEŞİMLER

Atasözleri, sözlü bir gelenek, toplu, isimsiz bir nitelik, deneyim ve gözlem sonucunda, metafor, şiirsel, , mecazî yolla öğüt veren kafiyeli ve ritmik özü ifade eder. Atasözleri, insan oğlunun olgunlaşmış duygularının bir tezahürüdür. İnsan oğlunun inançlarını, geleneklerini, yaşam tarzını kısacası kültürünü yansıtan ve geçmişten gu¨nu¨mu¨ze ulaşan özlü sözlerdir atasözleri. Genellikle sözlü gelenekteki söz varlığı ögesi olan atasözleri insanoğlunun tarihin karanlık çağlarından gelen bilgi birikiminin ve deneyiminin taşıyıcısıdır.

Atasözleri ulusal değerler taşısa da insan oğlunun yer yüzündeki serüveni sırasında yaşadıkları ortak olduğu, aynı dünyayı paylaştığı için atasözlerinde de ortaklıklar, benzerlikler olabildiği gibi farklılıklar da vardır.

Türk ve Hint dillerindeki atasözleri de bu yönden incelendiğinde ilgi çekici veriler sunmaktadır. Müslümanlar Hindistan'a ayak basmalarından başlayan iki toplum arasındaki karşılıklı etkileşim dil ve edebiyat alanında olduğu gibi kültürde de grev yaptı. Uzun zamandır birlikte yaşayan Türkler ve Hintliler, birbirlerinin dilleriyle alıştırmalar yaparak birbirlerinin edebiyatını etkilemişlerdir. Bu etkileşim, sözlü gelenekte atasözleri için de geçerlidir. Türkçe ve Hint dillerinde birçok atasözü kelime kelime aynıdır.

Tr: Davulun sesi uzaktan hoş gelir.

Hint:Door ke dhol suhavane lagte hain 

Tr:Ayağını yorganına göre uzat

Hint:Jitnee Lambi Chadar ho Utna hee pair failana Chahiye

Tr:Ek myaan mein do talawaren nahi samaati. 

Hint: Bir ipte iki cambaj oynamaz

Tr: Aç tavuk kendini buğday ambarında görür.

Hint:Savan ke andhe ko hara hi hara dikhta hai

Tr:Ana gibi yar, vatan gibi diyar olmaz

Hint:????????????????????????????????(sanskrit)

Tr: Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.

Hint: Samjhdar ko ishara kafi hai

Tr: Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık.

Hint: aage kua pheeche khai.

Tr:Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir.

Hint: Ab pachtave kya jab chidia chug gai khet

Tr:Elçiye zeval olmaz.

Hint: Elçi ko zeval nahin hota he.

Tr: Damlaya damlaya göl olur

Hint: Katrah katrah derya ban cata he.

Tr: üzüm üzüme baka baka kararır

Hint: Kharboze ko dekh kar kharbza rang badalta hai

Tr:Tatlı ye, tatlı söyle (konuş).

Hint: Meetha khao meetha bolo

Tr: Yarım doktor candan, yarım hoca imandan eder

Hint: Neem hakim khatre jaan, neem mulla khatre iman.

Tr: Peşin tokat veresiye helvadan iyidir

Hint:nau nagad terah udhar

Türk ve Hint dillerindeki atasözleri şekil ve anlam bakımından ufak farklılıklar göstermesine rağmen, genellikle aynı kavramlar altında kümelendiği ve pek çok benzer örneğinin bulunduğu görülmektedir. Cümle yapısındaki benzerlikler kısa ve özlü biçiminde ortaya çıkmaktadır. Sözdizimsel yapıların aynılığının veya benzerliğinin ve kullanılan temaların diğer dillere kıyasla daha sık karşılaşıldığı gerçeği, sosyal etkileşimlerin edebiyata etkisinin açık bir göstergesidir.

Bildirimizde bu konu örnekleriyle ele alınacaktır.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (BAHTİYAR VAHABZADE SALONU) . 16.45-17.00