TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Hatice Gökçen AKKOYUN

Araştırmacı Yazar, Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ALANLARINDA TÜRKÇE’NİN YANLIŞ KULLANIMI VE ÖNERİLER

Bilişim sistemlerinde gözlemlenen hızlı değişimler, toplumların iletişim tarzlarına yeni bir boyut kazandırmıştır. İletişim şekillerindeki bu değişimler, zaman içerisinde toplumların sosyal, ekonomik, bilimsel ve kültürel yapısını da etkilemiştir.

Dünya dili projesi girişimiyle birlikte bilişim sistemlerinde kullanılan tek bir dil aracılığıyla diğer dil ve kültürlerde dikkate değer daralmalara sebep olunmaktadır. İnsanların kolaya kaçma eğilimi, hız kazanma arzusu, yabancı dillere özentisi veya ihmalleri gibi sebeplerden ötürü Türkçe de söz konusu tehditlere maruz kalan dillerden birisidir. Önceleri ses, kelime ve imla kullanımlarındaki yanlışlıklar şeklinde başlayan yozlaşmalar, zamanla dili yapısal olarak etkileyerek, dilin canlılığını zedelemektedir.

Odaklandığı çalışma alanı ne olursa olsun, çözüme ulaştırılması hedeflenen problemlerin kapsamının büyümesi ve kısa sürede uygulanabilir çözüme ulaşma zorunluluğu, bilişim sistemlerini Endüstri Mühendisliği’nin ayrılamaz bir parçası haline getirmiştir. Dolayısıyla, Türkçe kullanımı ile ilgili benzer sorunlar Endüstri Mühendisliği çalışma alanlarında da kendini göstermektedir. Bu alanda öğrenim gören veya çalışan kişilerde halk arasındaki deyimiyle “Plaza Türkçesi” olan yarı Türkçe yarı İngilizce’den oluşan garip bir konuşma tarzı yaygınlaşmaya başlamıştır.

Bu tebliğ ile bilişim sistemlerini yoğun bir şekilde kullanan Endüstri Mühendisliği çalışmalarım kapsamında Türkçe kullanımı ile ilgili karşılaştığım meselelerden hareketle, farklı bir bilim dalından örnekler ve çözüm önerilerinde bulunarak Kurultaya katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Bilişim sistemleri, Endüstri Mühendisliği, Türkçe, Teknoloji

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (BAHTİYAR VAHABZADE SALONU) . 16.45-17.00