TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Hacer TEKERCİOĞLU

Hacettepe Üniversitesi,
Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Öğrencisi

Cemil Süleyman'ın Hikayelerinde Türkçe'nin Kullanımı

Cemil Süleyman, Fecr-i Ati'nin kesif atmosferi içerisinde bir menfez olarak adlandırılan fantezi türü hikayelerinde dilin açık kodlarını dişil bir anlatı ile bir yazıcı olarak kalemden zerk eder. Bu durum yoğun bir sıfat kullanımı ile edimsel birçok kelimenin ve bütünsel olarak pasajların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu akışkan dil kullanımı kadın ve hayal odaklı metinlerde edat, sıfat ve sıfat-fiil görevindeki kelimelerin kullanılmasıyle kendini bulmuştur. Tasvir ve tahayyül içeren yapıların çift katmanlı ve dilin arkaik kodlarını içerecek şekilde kullanıldığı da açıkça görülmektedir. Eserler, söylembilim olarak çözümlendiğinde ise dişil unsurların metnin hareket noktasında yer aldığı belirlenmiştir. Hülasa, eserlerde kullanılan dil dönemine nazaran daha geçişken ve hareketlidir. Çalışmada, hikayelerden alınan örnekler üzerinde dilbilimsel bakış açısı kullanılarak bir çözümleme gerçekleştirilmiştir.

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (GASPIRALI İSMAİL SALONU). 16.30-16.45