TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Doç. Dr. İrina Pokrovska

Kiev Milli Taras Şevçenko Üniversitesi
Filoloji Enstitüsü Türkoloji Bölümü başkanı, Ukrayna

ÇAĞDAŞ TÜRKÇE’DE DİNİ UNSURLARINI İÇEREN DEYİM VE ATASÖZLERİ

Çağdaş edebi Türkçe’nin ayrılmaz kısmı olan ama, dil üzerinde çalışan bilimadamları tarafından yetersiz sayıda incelenmiş olan Allah, ahiret, cami, cennet, cehennem, hacı, hafız, havari, günah, kıble, kıyamet, mescit, melek, oruç, peygamber, sure gibi din unsurlarını içeren deyimler ve atasözleri incelenmek üzere ele alınır. Adı geçen konuları olan deyimlerin ve atasözlerinin ortaya çıkmasının kaynakları ve esasları araştırılır, din menşeili sözcüklerin anlamlarında yer alan değişiklikler ve kalıplaşmış sözlerin türetilmesinde potansiyeli göz önüne alınır. En çok din menşeili deyim ve atasözlerinde kullanılan Allah kelimesi sağlık, şifa, başarı, iyi uyku, iyi yolculuk, mutlu evlilik, refah gibi anlamların oluşturulmasında büyük bir rol oynar.

Bazı kelimeler ise asıl anlamlarını kaybederek çok ifadelerde değişik şekillerde ve işlevlerde kullanılır, konuşma ve hatta da argo diline geçer.

Dini unsurlarını içeren bazı deyimlerin ve atasözlerinin farklı bağlamlarda sözlükteki anlamlarının netleştirilmesi ve genişletilmesi veya yeni anlamların tespit edilip sözlüklere dahil edilmesi mesi amacıyla ünlü Türk yazarlarının manzum ve mensur eserlerinde, gazete ve dergilerde, bilim metinlerinde incelemeleri gerçekleştirilir. Böylelikle kültürün, dinin, geleneklerin deyimlerin ve atazözlerinin oluşturulmasında önemli yer aldığı belirtilir.

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (BAHTİYAR VAHABZADE SALONU) . 14.30-14.45