TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Doç. Dr. İryna Dryga

Türkoloji Proje Bşk.
Ukrayna Milli Bilimler Akademisi A.Krymsky Şarkiyat Araştırma Enstitüsü - Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

SAHA ARAŞTIRMALARIMIZ ESNASINDA ALINAN URUMCA VERİLERİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE İLİŞKİSİ

Kuzey Azak Urumcası karmaşık tarihi-etnolojik süreçlere maruz kalmış ve farklı dil unsurlarının etkisine bağlı olmuştur. Leksik reliktleri koruyan Urumcanın ağızları gerek dil araştırmacıları gerekse Kuzey Karadeniz halklarının etnik tarihine ilgi duyanlar için oldukça kıymetlidir.

Tebliğimizin kaynakları, 2005-2007 tarihli alan araştırmalarımız esnasındaki tespitler ve Ukrayna devlet arşiv ve müzelerindeki eserlerdir.

Prof. Dr. ?. Garkavets’in çalışmalarında Urumların diline kavramsal olarak yeni bir yaklaşım bulunmuş, ona göre Azak Urumcası Kırımtatarca veya Türkiye Türkçesinin bir ağzı olmayıp Türk dil ailesinden ayrı bir dildir. Oysa Prof. Dr. E. Tenişev Krasnodar ili Praskovieevka köyü Urumcasını araştırdığında Urumcanın Azak ağızları dahil tüm ağızlarının Türkiye Türkçesinin birer ağız olduğunu iddia etmiştir.

Bildirmizin amacı, alan araştırmalarından çıkarılan dil malzemesinden Ukrayna’da konuşulan Urumcanın Türkiye Türkçesine relativliliğini tespit etmeye çalışmak, Urumların geçtiğimiz yüzyıllarda hangi Türkçe yazılı kaynaklardan istifade ettikleri, ayrıca Kırım’daki Osmanlı şiirinin Urumca müzik kültürünü unsurları tespiti yoluyla Türkçenin Urumcaya etkileme ve nüfuz yollarını aramaktır.

Onlarca yıl süren dil sınırlamaları neticesinde Urum halkının kültürüne büyük darbe verilmiştir. Ortak Türk ve Urumcaya has dil malzemelerinin ilmi kullanıma tekrar kazandırılması, yok olmaya yüz tutan Urumcaya daha yoğun ilgi uyandıracaktır.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (ALİ ŞİR NEVAİ SALONU) . 09.45-10.00