TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Juyeong JANG

Güney Kore

TÜRKİYE VE KORE’DE AD VERME GELENEKLERİ ÜZERİNE

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (GASPIRALI İSMAİL SALONU) . 10.15-10.30