TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu

Avrasya’nın Ortak Dilleri: Türkçe- Rusça- Çince Üçgeni Bağlamında Ortak Türkçenin Dilbilim ve Dilbilim Dışı Problemleri

Günümüzde Avrasya’da üç büyük dilin (Rusça, Çince, Türkçe) egemenliği söz konusudur. Bu dillerin iletişim problemleri ile beraber eşit yaşama ve ortak faaliyet yönleri öne çıkmış meselelerdendir. Küreselleşen dünyada İngilizcenin ortak iletişim dili olarak egemenliği unutulmamakla birlikte Çince, Rusça ve Türkçenin yaygınlık ve iletişim gücü tartışılmazdır. Ayrıca meselenin dil düzlemi ve dil dışı (sosyolojik, psikolojik) taraflarının araştırılması büyük önem arzetmektedir.

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (AHMET BAYTURSUNOĞLU SALONU) . 10.30-10.45