TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Doç. Dr. Karlygash Nurymova Ubaidullakyzy

Çimkent Üniversitesi
Çimkent/Kazakistan

Yabancı Öğrencilere Türk Kökenli Dilleri Öğretme Sistemi

Yabancı öğrencilere Türk kökenli diller yabancı dil olarak okutulur. Dil öğrenici hangi seviyede olsa da üç türlü süreçten geçer. Onlar: anlama, konuşma ve yazma. Dil öğrenmenin Avrupa sistemini çeşitli seviyede okutur. Avrupa standartlarına göre dil seviyesi, ilk (başlangıç), orta (ileri) ve üst seviyelere bölünür. Batılı dil bilimciler birliği beş seviye sistemi, Avrupa konseyi altı seviye sistemi, Cambridge üniversitesinin bilim adamları beş seviye, Rusya’nın devlet eğitim kriterilerine Avrupa ülkelerindeki seviyeye uygun çokseviyeli sistem, Amerikan konseyi ve Eğitim sistemi (FSI) dokuz seviye sistemini uygulamıştır. Avrupa seviye sistemine uygun olarak Kazakistanlı motodist bilim adamları altı seviyeyi kullanmaktadırlar. Bu seviye sistemleri: ?1, ?2, ?1, ?2, ?1, ?2 olarak adlandırılan üç büyük seviyeden oluşmaktadır. Orta okullarda bunların beş seviyesi kullanılır.

Dil öğretmenin Avrupa seviye sistemi komünikatif amaç taşıdığından dolayı burada verilen materiyallerin nasıl kullanılacağı gösterilir.

Yabancı dilleri öğretmenin temel görevlerinden biri ise, dil öğrenicilerin özelliklerine göre hareket etmektir. Dolayısıyla türlü dil öğrenicilerin kategorisi teori kaideleri temelinde ele alınmalıdır. Dil öğrenici kültürler arası iletişim sübjesi ve yöntem sisteminin merkez noktası niteliğinde eğitme sisteminin sübjesi olarak algılanmalıdır. Şahsi iletişimin öğretici iletişimden temel farkı – dil öğrenicinin hayatı ile göreviyle ilgili eğitimden başka da şahsi önemli bilgi değişimi yapılır. Şahsi iletişim ele alınan meseleye ilgi arttıracak derecede olmalıdır. Ders esnasında dil öğrencinin mesleğiyle yakından ilgisi olan ve onların günlük hayatına ilişkin konular daha çok işlenirse dil öğrenicinin merak duygusu uyanır. Dili öğrenmek için metin okumaktan ziyade pratik konuşmaya fazla yer verilmelidir.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (GASPIRALI İSMAİL SALONU) . 09.30-09.45