TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Prof. Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ

Karadeniz Teknik Ünv. Edebiyat Fak.TDE Böl. 61080 Trabzon

FELSEFE DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN İMKAN VE SINIRLARI : SORUNLAR VE TARTIŞMALAR İÇİN BİR YOL HARİTASI

Felsefe temelde varlık, bilgi, değer gibi konuları akıl ve mantık aracılığı ile irdeleyen ve sorgulayan bir disiplindir. Bu yönüyle aynı sorunları aşkın bir güce referansla cevaplan bilgelik ve hikmet alanlarından farklıdır. Felsefe bu yönüyle bir dilin imkan ve sınırlılıkları içerisinde düşünmek demektir. Bir dilde felsefe yapmak, her şeyden önce o dilde düşünmektir. Felsefe soyutlamayla yapılır. Bu yolla yapılmış bir söylemdir. Alman felsefesinden, Anglosakson felsefesinden, Fransız felsefesinden söz ettiğimizde, bu felsefelerin bağlı oldukları dillerdeki soyutlamalardır sözü edilen. Dolayısıyla Alman felsefesinden söz ettiğimizde, Almanca felsefe sözcüklerinden değil, Alman felsefesi söyleminden söz ediyoruzdur. Diğer bir değişle Almancanın yapısal özeliklerinin sağladığı soyutlamadan söz ediyoruzdur. Türkçenin felsefe yapmaya olanak vermediği düşüncesi, aslında Türkçenin öteki dillerle karşılaştırılmasından yola çıkılarak varılmış yanlış bir yaklaşımdır. Türkçe felsefe yapmak demek, Alman felsefesi, Anglosakson felsefesi ya da Fransız felsefesi yapmak demek değildir. Felsefe söylemleri yönünden ele alındığında, bu felsefelerin de biri birinden ayrı olduğu görülür. Türkçe felsefe yapmak demek, Türkçe felsefe söylemi oluşturmak demektir. Yoksa Almanca ya da diğer felsefe yapılan dillerdeki sözcükleri Türkçe sözcüklerle eşlemek değil. Üstelik felsefe yapılan diller arasında da böyle bir sözcük eşlemesinden söz edilemez.

Bildirimizde tarihsel perspektif içerisinde Türkçenin felsefe ve düşünce üretme yol, yöntem , imkan ve sınırlıklarını incelemeye bu alandaki karmaşık sorular yumağını sorunlaştırarak tasnif etmeye çalışacağız.

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (ALİ ŞİR NEVAİ SALONU) . 15.45-16.00