TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Doç.Dr. Kuanyshbek KENZHALIN

L.Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi Kazak Dilbilimi Bölümü Öğr.Üyesi
Astana / KAZAKİSTAN

TÜRK DÜNYASINDA BİR İLETİŞİM DİLİ OLARAK ORTAK TÜRKÇE NASIL KURULABİLİR ?

İnsanlar arasında iletişimin en önemli aracı dil olduğundan ve dilin kültürün en önemli parçası olduğu aşikardır. Kültürün temel unsurlarından biri olan dil, duygu, düşünce ve isteklerimizi başkalarına aktarmak için kullandığımız çok yönlü, çok gelişmiş bir sistem, bir araçtır. Dil, toplumsal yaşamın bir ürünüdür. Ancak, hızla küreselleşmeye giden dünyamızda dil faktörü hiç görünmemiş bir şekilde, önem ve öncelik kazanmakta. Söz konusu küreselleşme devirinde Türk Cumhuriyetleri’nin, hatta bütün Türk halklarının da kültürel, toplumsal, ilmî, siyasi, askerî vs. alanlarda birliğine büyük ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç da ancak dilde, fikirde ve işte birlik olduğu zaman giderilir. Gidermek için de bütün Türk dünyasına ortak bir iletişim diline ihtiyaç duyulmaktadır.

Peki bir iletişim dili olarak Ortak Türkçe nasıl kurulabilir? Pek çok dilbilimci bilimadamları ortak bir edebi Türk dili etrafında birleşmek konusunda hemfikirdir. Herhangi bir durumda ve çeşitli durumlarda başarılı, verimli bir iletişimin nedeni her zaman, katılımcıların doğru anlatım ve doğru ifade kullanması olmuştur. Bu nedenle dil meselesi ya da dil sorunu, yalnız dilcileri ilgilendirir, düşüncesi yanlış olur.

Biz de söz konusu bildirimizde, Ortak Türkçe’nin oluşması konusunda bugüne dek söylenen, yazılan fikirleri değerlendirerek, dünyanın diğer dillerinde yaşanan bu tür hadiselerle mükayese ederek, bu konudaki kendi fikirlerimizi ortaya sunmak istiyoruz. Günümüz Türk dünyasının kültürel, toplumsal, ilmî, siyasi, askerî vs. alanlarından derlediğimiz örneklerle sunacağımız fikirlerimiz ispatlamaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler:

Türkçe, Türk Dünyası, Ortak Türkçe, İletişim, Kültür, Lingua Franca olarak Türkçe.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (AHMET BAYTURSUNOĞLU SALONU) . 14.15-14.30