TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Januzakova Kuralay Temirbekkızı

Dr.prof.
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi
Kazakistan/Almaty

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNDEKİ DİL SİYASETİ VE TÜRKOLOJİ MESELELERİ

Dilin kaderi milletin kaderidir, dilin kaderi yeni kuşağın kaderidir. Dil, bir milletinin millet olarak yaşamasının, milli ruhunun saltanat kurmasının şartı, göstergesidir. Kazak ülkesinin bağımsızlığını kazanıp, özgürlük aldığına yirmi beş yılı aşmaktadır. Bu, insan hayatı için az olmazsa da memleket hayatı için çok az bir vakittir. Zamanında bütün dünyaya hakim olmuş, dünyayı kendine baktıran, ebedi devlet kurmayı arzu eden cesur Türk Kağanları taşa yazı yazarak “Gökte gök Tanrı, aşağıda kara toprak yaratıldığında ikisinin arasında insanoğlu yaratılmıştır. İnsanoğlunausoyadı Bumın Kağan, İstemi Kağan idare etmiştir. Türk halkının ana yurdunu oluşturmuş, sahiplik yapmıştır. Dünyanın dört köşesi ona bakmıştır” diye azmıştır(Kültegin abidesi). Ebedi devlet kuracağız diye koşturan, dönemin yüce İmparatorluğu Türk Kağanlığını kurup, gelecekte bu kadar uçsuz bucaksız yeri, bitmez serveti, eskirmeyen geleneği oluşturup, birlik ve beraberlik içerisinde birikecek zamanın geldiğini vaktin kendisi onaylamaktadır

Makalede, bağımsızlık yılları Kazakistan’da yürütülen dil siyasetinin esas gelişme yönleri Türkolojinin güncel meseleleriyle bağdaştırılarak araştırılır.

Eski Türklerin insanlık tarihindeki rolünün farklı olduğunu kimse söyleyemez. Maalesef, dünya uygarlığında kendi izini net bırakan Türk halklarının tarihi günümüze kadar tam olarak yazılmamıştır. Halkın tarihi onun dilinin tarihiyle içiçedir, bağlıdır. Makalede, Türk halklarının tarih terazisinden sebepsiz alınan tarihini geliştirmeye Türkoloji ilmi ve dil siyasetine önemli katkıda bulunacağına önemli etkide bulunaağına dair yorumlar yapıldı.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (BİLGE KAĞAN SALONU) . 16.15-16.30