TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Ahmet Yavuz GÜRLER, Nur Emine Gül GÜNGÖR

1. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler, Yüksek Lisans Öğrencisi
2. Bandırma Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Lisans Öğrencisi

TÜRK DÜNYASINDA BÜTÜNLEŞMENİN GEREKLİLİĞİ

Küreselleşme; toplumsal etkileşimin bölgeler arası akışının ve toplumsal etkileşim örüntülerinin genişleyen mekânına, artan hacmine, hızlanan ve derinleşen etkisine gönderme yapar. Uzak topluluklar ile bağ kuran ve güç ilişkilerinin erişimini dünyanın ana bölgeleri ve kıtalarını aşarak genişleten beşeri toplumsal örgütlenmelerin ölçeğinde, bir kaymaya veya dönüşüme delalet eden bir olgudur.

Türk Dünyası ise; günümüzde 7 Türk Devleti, 13 Özerk Türk Cumhuriyeti, 50 civarında Türk topluluğunun bulunduğu ve toplam nüfusları 300 milyonu geçkin fazladır. Türkçe ise dünyada konuşulan 5. büyük dildir ve Rusya Federasyonu’nun Pasifik kıyılarından başlayıp, Orta Asya, Kafkasya, Anadolu ve Trakya’yı aşıp Orta ve Batı Avrupa’daki Türklerle, ayrıca az sayıda da olsa Kuzey Amerika’ya göç etmiş Türkler tarafından anadil olarak konuşulmaktadır.

Bizim bu çalışmada ön plana alacağımız şey ise Küreselleşmenin getirdiği süreçlerin sonunda etkinlik anlamında Türkçe konuşan veya Türk Dünyası coğrafyasında yer alan devletlerin, devlet niteliğindeki yapıların bir çatı altında toplanıp etkin bir yapı ve tek bir güç merkezi oluşturması gerektiği düşüncesidir. Bu konuyla ilgili olarak sırasıyla Küreselleşme, Türk Dünyası ve Türkçe diline ait tanımlamaları ele aldıktan sonra bu konuda özellikle Soğuk Savaş akabinde hızlanarak devam eden çalışmaları ele alacağız. Bunun akabinde de Türk Dünyasındaki belli başlı süregelen sorunları anlatıp, bütünleşmeye yönelik çalışmalarda neler olması gerektiğine dair çıkarımlarda bulunarak geleceğe yönelik bir ışık tutmaya çalışacağız.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (BİLGE KAĞAN SALONU) . 17.00-17.15