TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Doç.Dr.Kürşat Öncül

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Halk Bilimi Bölümü

Dil Politikası ve Türkiye

Türkiye, SSCB'nin dağılması ardından Türkistan coğrafyasın bağımsızlığnı kazanan Türk ülkeleri başta olmak üzere halen özerk ve diğer statülerde yaşayan Türk Dünyasıyla yeni bir sosyal ve politik ilişkiye girmiştir. Aradan geçen yirmialtı yıllık süreç sonrasında elde edilen önemli politik deneyimler söz konusudur. Bu bildiri bu çerçevede 1991 yılından bugüne elde edilen bilgi ve deneyimlerden hareketle önümüzdeki süreçte yapılması gereken politikaları Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Başbakanlığa bağlı çeşitli kurumlar üzerinden neler yapılması gerektiğini geçmişte yapılanlardan hareketle kurumsal bazda ele almayı hedeflemektedir. 

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (KAŞGARLI MAHMUT SALONU) . 16.00-16.15