TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Lale Bayramova

Araştırmacı Yazar
Avrasya Araştırmalar Merkezi üyesi.
Bakü.

Ortak Türkçe Problemlerinin Çözümlenmesinde Ali Bey Hüseynzade`nin Kuramsal ve Uygulamalı Faaliyetleri.

Tarihen Türkler arasında ortak iletişim dilinin olması günümüzde ortak bir Türkçe belirlemenin mümkün olduğunu göstermiştir. Çalışmada “Ortak Türkçe” meselesine Azerbaycan`da öncülük etmiş Ali Bey Hüseynzade`nin bu konuda kuramsal ve uygulamalı çalışmaları, problemlerin gerçekleşme sebepleri ve çözüm önerileri ele alınacaktır.

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (ALİ ŞİR NEVAİ SALONU) . 10.15-10.30