TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Leylâ RAUPOVA, Doç. Dr.

Kemaletdin Bihzad adlı Özbekistan Milli Ressamlık ve Dizayn Enstitüsü Sanatşinaslık Fakültesi Dekanı, Öğretim Üyesi

Linguokültürel ve Sosyobiyografik Araştırmaların Genel Uygulamalarında Türk Dilinin Yeri

Dilbiliminin somut ve hedeflenen dilsel görevlerinden biri, yeni yüzyılda dilin rolünün bilimsel araştırması ve kişinin dilin geliştirilmesindeki rolü temelinde toplumun ruhsal gelişimine katkıda bulunmaktı. Dilsel ve manevi bütünlük bağlamında dil yeterliliğinin etkililiğini elde etme sorununu keşfetmek ihtiyacı, çağdaş dilbilim ve diğer ilgili bilim alanları için, iletişimsel sistemin ve onun oluşturucu unsurlarının pratik etkinlik açısından sorunlu araştırılması son derece önemlidir. Dil, iletişim sürecinde gerçekleşir. pragmatik faktörleri bir araya O'nun reallashuvi dilbilim, etnoloji sosyal özellikler ve toplumun seçenekleri.

İletişim, kapsamlı ve geterojenik bir doğa sistemi. Kişilik ve kişilik, konuşma durumu ve konuşma unsurları, dilsel ve dilsel olmayan faktörleri içerir. Diyalog sırasında bu unsurlar sistemin kurucu unsurlarıdır ve işbirliği farklı derecelerde ve formlarda barizdir. Onlar, sistemdeki anlık haberleşme sistemi "kayıp" eğer çatışma ilişkilerin soyut sistemi ve tersi ait unsurları Şekillendirme voqelanganida karşılıklı işbirliğinin çelişkili ilişki, "taviz" ilişkisinin rolü. Fonematik (ses için) veya fonograf (kayıt) ifadesinin anlamı, ama aynı zamanda konuşulan ibare anlamına gelir. Özellikle, sözel konuşulan araçlar gerekirse söz konusu dile dayalı yani söyleyebiliriz, fonematik fonksiyonlarının rolünü değiştirmek ve ifade araçlarını, onların işbirliği, muaynlashtirish içeriğini fonematik, bazen öncelik olacak onlarla işbirliği yapmaya sevk . milli xoslanganligi sosyal ve pragmatik yönleri belirli araçlara Konuşulan. xoslanish yaygın ve mülkiyet ve gerçeklik diyalektiği yansıtmak için fırsat sotsiopragmatik başka deyişle, etnoloji ve de.

Varsayılan olarak, inover araç sayısı ile ayırt edilir. Diğer faktörlerle işbirliği içinde geniş bir pragmatik fırsat yelpazesini gösterir. Varsayılan olarak, yalnızca ulusal ve toplumsal xoslanganligi, ancak kişisel tercihleri ve pragamtik faktörler tarafından doğrudan ilişkilidir.

Varsayılan olarak, konuşulan bir iletişim aracı, her şeyden önce, lingvomadaniy tarafından. Farklı ulusal ve kültürel ortamlarda benzersiz bir değere sahiptir. Aynı zamanda, toplumsal karakterizasyon, bireyin iletişim kültürü ve psikolojik devletle olan ilişkisinden farklılık gösterir. Ama ulusal, etnik, maneviyat ve kişinin cinsiyeti (sex) karakteri ve psikolojik sessizliği ve zihinsel ve cinsiyet, etnik özelliklerini pragmatik zeminler değildir yansıtır. kaynaklarının Türk dilinin bilimsel analiz sorunlara çözüm bulma Bu, Türk ve Özbek bu kaynaklar daha etkin bulmakta beklenen sonuçlara karşılaştırdı. Özellikle, durumun arka planında, konuşmasında ve konuşmacının koşullarının değerlendirilmesi cinsiyet açıklamasını teşvik sisteminde cihazların konuşulan rolünün sessizlik ve sosyal xoslanishining ulusal sosyal psikolojik nedenlerle çeşitli ulusal-kültürel doğası, öğrenme için etnopsixologik, sotsiopsixologik, kişisel ve psikolojik temeli durumu, ve kanıta dayalı psikolojik durumunu incelemek ve itiraz kültürünü bu temelde nasıl yetiştirileceği konusunda pratik tavsiyeler vermek.

Dil öncelikle iletişimin en önemli araçlarından biridir. Bu açıdan, maddi doğası vardır. Nitekim, duyuları algılamayı etkileyen bir olay (işitme, görme, vb.) Önemlidir. Yani, insanlar arasında iletişim aracı olarak maddi doğanın bir kültürü var. Ancak, değerli varlık olarak manevi kültür, - Dinimize, değerlerimiz, büyük sanatsal ve bilimsel mirasın geri kalanı, dilimizin, bazen sözlü ve yazılı şeklinde, onun sanatının temelidir. Öyleyse, o zaman manevi kültürün taşıyıcısı olarak görülmelidir? Bu kültürün okuma ve işitme yoluyla olduğunu biliyoruz. Bu durumda, dilin manevi kültürün "materyal propagandacı" maskesi "haline geldiğine dikkat çekiliyor. Buna ek olarak, aynı zamanda dil aracılığıyla ahlaki nitelikteki insanların anlayış,. Bu ulus, kültürü, dili, malzeme kültürünün maddi zenginlik gibi görünüyor. Biz bu önerilerin Türk kaynakları, özellikle de dil kullanımı olumlu sonuçlar ile, Türk dilinin karşılaştırmalı analizini sağladığını söyleyebiliriz.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (ALİ ŞİR NEVAİ SALONU) . 14.15-14.30