TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Doç Dr Margareta ASLAN

Türkoloji ve Orta Asya Çalışmaları Enstitüsü,
Babeş-Bolyai Üniversitesi Romanya

Anton Pann ve Kúnos Ignácz bakış açısı ile Nasrettin Hoca.

Çalışma, iki seçkin halk edebiyatçıların çalışmalarında Nasrettin Hoca Fıkralarını ele alınıp değerlendirip karşılaştırmalı analiz sonuçlarına göre Türk sözlü edebiyatın müstakil şeklinden ibaret, heyecan dolu anlatımları, Romen ve Macar sosyo -bölgesel edebiyatına girişleri, yer almalarını ve önemini aktaracağız.

Halk edebiyatın kültüründe Anton Pann (1796-1854) ve Kúnos Ignácz (1860-1945) iki önder sayılmaktadırlar. Paha biçilmez değeri taşıyan çalışmaları günümüze kadar aktarılıp bölgesel Balkan kültürü zenginleştirdiğini varsayılabilir.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (BAHTİYAR VAHABZADE SALONU) . 14.30-14.45