TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Margarita Kungaa

Tuva Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Halk edebyatı bölümü başkanı

Tuva’da türkoloji araştırmalar

Bildiri, giriş ve sonuç dışında iki ana bölümler ya da kısımlardan oluşmaktadır.

Onların ilkinde Tuva’da günümüze kadar türkoloji alanında yapılmış olan çalışmalara genel bir bakış atılmaktadır. İkinçisinde ise günümüzdeki durum değerlendirilerek bilimsel araştırmaların yanı sıra neler yapılabileceğinden söz edilmektedir.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (BAHTİYAR VAHABZADE SALONU) . 09.45-10.00