TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Marina BUKULOBA

Moskova Devlet Sosyal Bilimler ve Ekonomi Üniversitesi, Doç., Dr.

TÜRKÇE EDEBİ ESERLERİN RUSÇA’YA ÇEVİRİ SORUNLARI ÜZERİNE

Edebi eserlerin orijinalleri ve çevirileri kıyaslandığında üslup ve içerik açısından farklılıklar gözlenmektedir. Bu uyuşmazlıkların başlıca nedenleri, iki dil arasındaki dilbilgisel ve kültürel farklılıklardır. Hem yapı hem de köken bakımından farklı ailelere mensup Türkçe ve Rusça, söz dizimi, cümle yapısı, zaman sistemi, çatılı fiilerin kullanımı bakımından birbirinden tamamen farklıdır. Kültürlerarası etkileşimle ilgili sorunlara gelince “Doğu” ve “Batı” olarak adlandırabileceğimiz iki kültürün çarpışması, metinlerin Türkçe’den Rusça’ya çevrildiğinde daha da belirgin olmaktadır. Türk toplumunda herkesçe bilinen tarih ve din gerçekleri Rus okuru için bir bilinmezlik taşımaktadır. Tarihsel ve dinsel olguların dışında Rusça fonetiğe çok aykırı olan, Rus okuru tarafından tanınmayan ama büyük etnik ve kültürel anlam taşıyan birçok gerçeklerle de karşılaşılmaktadır. Çalışmada Nedim Gürsel’in eserlerini Rusçaya tercüme ederken karşılaştığımız dilbilgisi ve kültürel zorluklarına değinilmekte, çevirideki anlamsal kaymalar, üslup incelikleri ve çeviri çözümlemeleri de incelenmektedir.

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (BİLGE KAĞAN SALONU) . 16.00-16.15