TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Mariana BUDU

Uzman, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Leh Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

TÜRKÇEDEN RUSÇAYA GEÇEN KELİMELERİN FONO-MORFO-SEMANTİK BAŞKALAŞMASI

Tarih boyunca Türk ve Rus toplumları arasında görülen ekonomik, sosyal, politik ve kültürel etkileşim sırasında Rus diline geçen Türkçe kelimelerde bir kısım fonetik, morfolojik ve semantik değişiklikleri görülmektedir. Rus dilinde olan Türkçe alıntı kelimelerin fonetik, morfolojik ve semantik değişikliği sonucunda fono-morfo-semantik başkalaşma dediğimiz olay meydana gelmektedir. Bu çalışmada, Max Vasmer 1950-1958 yılların arasında hazırladığı Russisches Etymologısches Wörterbuch Sözlüğünde verdiği Türkçe kökenli Rusça kelimelerin hangi fonetik, morfolojik ve semantik olayları neticesinde fono-morfo-semantik başkalaşmaya uğradıkları tespit edilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Fono-Morfo-Semantik Başkalaşma, Türk Dili, Rus Dili, Alıntı Kelime

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (BAHTİYAR VAHABZADE SALONU) . 15.15-15.30