TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Mediha Yarımhoroz

Gazeteci-Sosyolog

SOSYAL MEDYA ve KOSOVA TÜRKLERİ TARAFINDAN KİTLE İLETİSİM ARACI OLARAK KULLANIMI

Teknolojinin ilerlemesiyle, iletişim de farklı bir boyut kazandı. Yeni iletişim araçları, düşünce ve eserlerin sadece belli bir kesim ya da devlet tarafından değil, herkesin paylaşabileceği ve hatta tartışmaya açık bir medya sunmaktadır. Sanal bir ortamda gerçekleşen ve sosyal medya olarak bilinen bu yeni iletişim aracı, kitleleri bir araya getirdiği gibi aralarındaki etkileşime olanak sağladığı için ayrı bir öneme sahip. Çağımızın insanı, her geçen gün, zamanının büyük bir bölümünü sosyal medyanın yarattığı sanal gerçekliğin hüküm sürdüğü bu ortamda geçirdiği gibi, gerçek hayattaki ihtiyaçlarını karşılıyor.

Özellikle yeni nesiller arasında, kullanımı hızla yayılan sosyal medya , geleneksel medyaya rakip olmakla kalmayıp tehdit eder duruma gelmekte. Yeni teknoloji araçlarından, cep telefonları , tablet gibi araçlarla, bireyler yaşadığı ya da şahit olduğu olayları çok büyük bir emek harcamadan kitlelere ulaştırabiliyor ve bu da zaman zaman sanal dünyayla, gerçek dünya arasındaki sınırın belirsizleşmesine ve batıda “fake news” olarak adlandırılan uydurma, yalan haberlerin hızla yayılmasına imkân sağlıyor.

Bu çalışmanın birinci bölümünde yeni iletişim teknolojikleri, sosyal medya ele alınacaktır.  İkinci bölümde ise Kosova’daki geleneksel medya, Kosova’daki geleneksel Türk medyası ve sosyal medyanın hüküm sürdüğü bu dönemde, Kosova’daki Türk medyasının sosyal medyada nerede ve nasıl yer aldığı üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Sosyal Medya, Yeni İletişim Teknolojileri, Geleneksel Medya, Kosova Türk Medyası.

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (BAHTİYAR VAHABZADE SALONU) . 09.45-10.00