TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

MEDİHA MANGIR

Dil Bilgisi Öğretimi Açısından 2017 Yılı Türkçe Dersi Öğretim Programına Bakış

Dil bilgisi, bir dilin yazılı ve sözlü kullanımı sırasında ortaya çıkan kurallar bütünüdür. İnsanlar arası iletişimin sağlıklı yürütülebilmesi için yazılı ve sözlü anlatımın temel unsuru olan dilin kurallarını doğru şekilde öğrenmek ve öğretmek gerekir. Dil bilgisi öğretimi, ana dili eğitiminde anlama ve anlatma becerilerinin doğru kullanımına aracılık edecek şekilde düzenlenmelidir. Aslında Türkçe öğretim programlarının tamamına bakıldığında genel olarak dil bilgisi öğretiminde, dil bilgisinin amaç olmaması, örneklerden kurala ulaşılması yöntemi, cümlenin öğretim aracı olarak kullanılması gibi öneriler karşımıza çıkar. Ancak mevcut durum uygulamada bazı sorunların olduğunu açıkça ortaya koyar. Dil bilgisi öğretiminin kurala ve ezbere dayalı olması, dil bilgisi becerilerinin uygulamaya geçirilememesi, dil bilgisinin soyut şekilde anlatılması, anlama ve anlatma becerileri ile bağlantılı olmaması çözümlenmemiş sorunlardandır. Bu bildirinin konusu 2017 yılında yayımlanan Türkçe öğretim programından hareketle ilkokul ve ortaokul kademesinde dil bilgisi öğretiminde karşılaşılan sorunlara çözüm önerisinde bulunmaktır.

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (GASPIRALI İSMAİL SALONU). 11.15-11.30