TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Mehmet KURUDAYIOĞLU, Taşkın SOYSAL

1. Doç. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, Bolu
2. Doktora Öğrencisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Bölümü, Bolu

Beşinci Sınıf Türkçe Ders Kitabının Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki Temel Becerilere Uygunluğu Açısından İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı beşinci sınıf Türkçe ders kitabının Türkçe Öğretim Programındaki temel becerilere uygunluğu açısından incelenmesidir. Araştırmada 2017-2018 Öğretim Yılı’nda beşinci sınıflarda okutulan Türkçe ders kitabında yer alan metinler, metinlere bağlı etkinlikler ile metin başı ve metin sonu hazırlık çalışmaları 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki her bir temel beceriye uygunluk bakımından ayrı ayrı ele alınmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Yapılan incelemede beşinci sınıf Türkçe ders kitabının Türkçe Öğretim Programı’ndaki temel becerilerden bazılarını her metinde kapsarken bazı temel becerilerle belirli temalarda daha yoğun olarak karşılaşılacağı öngörülmektedir.

 

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (GASPIRALI İSMAİL SALONU). 11.00-11.15