TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Miras Kosıbayev

L.N. Gumilev Avrasya Milli Universitesi

Kazak Geleneğinde Evlenme âdeti ve “Dîvânu Lugâti’t-Türk”ten Örnekler

Dîvânu Lugâti’t-Türk XI. yüzyıl Türk dünyasının dil, edebiyat, kültür ve sosyal durumuyla ilgili ilk elden zengin ve orijinal bilgiler veren önemli bir eserdir. Türk toplum hayatının her sahasına ait bilgiye ulaşmanın mümkün olduğu bu eserde evlenme âdetlerine de pek çok maddede yer verilmiştir. Eserdeki evlenme âdetleriyle ilgili kelin, kalıñ, arkuçı, yorıgçı, sawçı, yazıgçı, tügün, sagdıç, kedzüt, münderü, bıçış, sep ve benzeri maddeler dikkatimizi çekmektedir. Bu bildiride Dîvânu Lugâti’t-Türk’te geçen evlenme âdetleriyle ilgili kelimelerin çağdaş kazak halk edebiyatı ve geleneğindeki yeri üzerinde duracağız ve açıklamalarda bulunacağız.

Anahtar Kelimeler:

Dîvânu Lugâti’t-Türk, Kazak dünyagörüşü, Evlenme âdeti.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (BİLGE KAĞAN SALONU) . 11.45-12.00