TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Inesa SOFIIENKO, Muammer NURLU

1. Gazi Üniversitesi Eğitim Bil. Enst. Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi yüksek lisans öğrencisi
2. G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi ABD öğretim Üyesi (Prof. Dr.)

UKRAYNA'DA TÜRK DİLİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Ukrayna’yla Türkiye arasındaki ilişkilerin yüz yıldan daha uzun bir geçmişi bulunmaktadır. Bu ilişkiler, Ukrayna ve Türk halklarının tarihlerindeki önemli gelişmelerin olduğu dönemlerde; bu halkların ulusal kurtuluş mücadelelerinin olduğu dönemde (1917-1919) ve Ukrayna topraklarında 1920’li yıllardaki yeniden doğuş döneminde, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı, Türkiye’nin Atatürk tarafından yenileşme sürecinden geçirilmesi gibi büyük dönüşümlerin yaşandığı dönemlerde varlığını sürdürmüştür. Türkiye ile kültürel ilişkilerin yeniden sıklaştığı dönem ise, Ukrayna’nın uluslararası alana bağımsız bir devlet olarak çıktığı 1990’lı yıllar göstermektedir.

Ukrayna’da Türkoloji’nin gelişimi, Ukrayna Halk Cumhuriyeti’nin (1917-1920 yılları arasında var olan Ukrayna devleti) bağımsızlığının ilanından sonra ve 1918 yılında, doğubilimci, Slavbilimci, yazar ve çevirmen A. Krımskıy’ın (1871-1945) adıyla bağlantılı olan Ukrayna Bilimler Akademisi’nin kuruluşuyla gerçekleşmiştir. Bu önde gelen bilim adamı ve düşünür, Müslüman dünyasını gerçek anlamda Ukrayna’da tanıtmayı başarmıştır.

1920’li yıllarda devlet tarafından desteklenen Türkoloji çalışmaları 1930'lu yıllarda komünist rejimi tarafından yok edilse de 1950'li yıllarda yeniden başlamıştır. 1991 yılındaki çalışmalar Ukrayna'daki Türkolojinin yeniden yeşermesine katkıda bulunmuştur.

Bugün Ukrayna'da Kiev, Lviv, Harkov, Lugansk, Odesa, Dnipro, Kramatorsk, Herson gibi şehirlerde Türk Dili öğretilmektedir. Ayrıca, Türk Dili aşağıdaki üniversitelerde de öğretilmektedir:

-Taras Şevçenko Kiev Milli Üniversitesi Türkoloji Bölümü,

-Doğubilim Bölümü, Kiev Milli Dilbilim Üniversitesi,

-Taras Şevçenko Lugansk Milli Üniversitesi,

-Grıgoriy Skovoroda Harkiv Milli Pedagojik Üniversitesi,

-Herson Devlet Üniversitesi.

2010 yılı verilerine göre, Ukrayna'da Türk Dili öğrenimi gören 1500 dolayında öğrenci bulunmaktadır. Bu bildiride, "Ukrayna'daki Türkoloji Eğitimi Programını" artı ve eksileriyle değerlendirilerek konu enine boyuna tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Tr-Ukrayna ilişkileri, Ukrayna'da Türkçe, Türkçe öğretimi, Yabancı dil Türkçe, Doğubilim.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (BİLGE KAĞAN SALONU) . 09.30-09.45