TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Fahimeh SHIRAZI, Muammer NURLU

1. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Yüksek Lisans Öğrencisi.
2. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi ABD öğretim üyesi (Prof. Dr.)

İran'da Türkçe Öğretimi'nde M.R. Şükrgüzar’ın "Kapsamlı Türkçe Dilbilgisi" Kitabının İncelenmesi

Günümüzde insanlar çeşitli nedenlerle başka ülkeler gitmektedirler. Kimisi gezip görmek amacıyla turist olarak gider, kimisi bir işte çalışmak için belli bir süreliğine veya sürekli kalmak için yolculuğa çıkar, kimisi de eğitim ve öğretimini tamamlamak, herhangi bir alanda uzmanlaşmak veya konusuyla ilgili araştırmalar yapmak için başka bir ülkeye gider. Her ne amaçla yabancı bir ülkede bulunursa bulunsun o kişilerin yeni bir dil öğrenme ihtiyacı ortadadır.

Türkiye’nin jeopolitik konumu, doğal güzellikleri, Türklerin tarih sahnesindeki yeri ve günümüzde dünyanın değişik yerlerinde ve etkili Türk nüfusun bulunması, Anadolu'nun değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olması, gelenek, görenek ve kültür zenginliği, Müslüman ve demokratik bir ülke olmasının yanında büyük şehirlerinin de varlığı yabancılarda Türkçe öğrenme taleplerini gün geçtikçe arttırmaktadır. İran’da da birçok insan bu dile ilgi göstermektedir. Bunun birçok sebebi vardır; bu iki ülkenin komşu olmaları, aralarındaki ticari ilişkiler ve İran’da yoğun bir Türk kitlesinin varlığı hemen akla gelenlerdir.

İçinde bulunduğumuz zamanda Türk dili, İran’ın iki üniversitesinde (Allame Tabatabai Üniversitesi, Urmia Üniversitesi), Yunus Emre Tahran Türk Kültür Merkezi'nde ve birçok enstitüde öğretilmektedir. Hal böyleyken Yeni Hitit, Yedi İklim ve Ebru gibi yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarının yanı sıra bu dilin öğretimi için birçok kitap İranlılar tarafından telif edilmiştir.

Bu çalışmada, söz konusu kitaplarından M.R. Şükrgüzar’ın "Kapsamlı Türkçe Dilbilgisi"ni örnek alarak yazarın bu kitap vasıtası ile nasıl öğretmeye çalıştığına, kitapta vurgulanmış noktalara ve İranlı öğrencilerinin Türk dilini öğrenirken karşılaştıkları zorluklara değinilecektir.

Anahtar Kelimeler:

Yabancı Dil Türkçe, Türkçe öğretimi, Farslara Türkçe, Farsça kitaplar, Türkçe öğrenimindeki zorluklar.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (GASPIRALI İSMAİL SALONU) . 11.15-11.30