TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Yrd. Doç. Dr. Munira AKILOVA

Başkurt Devlet Universitesi
Ufa sehri, Rusya

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi

Küreselleşen dünyada iletişimin artan önemi, yabancı dil öğrenme gereksinimini doğurmuştur. Farklı ülkeler, kendi dillerini ve yabacı dilleri öğretme amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Başkurdistan Cumhuriyeti Başkurt Devlet Universitesinde de benzer çalışmalar yapılmaktadır ve bu bağlamda, yabancılara Başkurt, Rus, Ìngliz, Arap, Çin dilleriyle Türkçe öğretimi hızla yaygınlaşmaktadır. Yabancı dil ögretiminde okuma, yazma, konusma ve dinleme becerilerinin gelisebilmesi için sözcük ögretiminde dogru yöntemleri kullanmak kadar dogru belirlenmis sözcükleri ögretmek de önemlidir.

Türk dilini yabancılara öğretmek o kadar zor sayılmamasına rağmen kendi özellikleri de vardır. Eğitimin mantıksal sistemi kuralları "tıkmak" gibi bir yöntem kullanılmaktadır. Türk dillerinde yeni kelime köklere ekler ilave edilerek yapılmaktadır.

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine betimleyici metinleri kullanarak malzeme hazırlayabilmek için yabancı dil öğretiminde metin seçimi ve metin kullanımı konuları ele alınarak değerlendirilmektedir. Uygulamaların belirli bir yaklaşım çerçevesinde gelişmesi için iletişimsel yaklaşım genel özellikleriyle sunulduktan sonra bu yaklaşımda metin kullanımına ve sözcük öğretiminin nasıl ele alındığına değinilmiştir.

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (GASPIRALI İSMAİL SALONU). 11.30-11.45