TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Doç. Dr. Aidyn ZHALMYRZA, Dr. Nurbolat BOGENBAYEV

1. L.N. Gümilev Avrasya Milli Üniversitesi Uluslararası Fakültesi Türkoloji Bölümü. Astana, KAZAKİSTAN.
2. Uluslarası Türk Akademisi. Astana, KAZAKİSTAN.

“Küreselleşme, Türk Dünyası ve Türkçe”. Türk Dünyasının Ortak Dil Sorunu ve Kazakistan’daki Alfabe Meselesi

Milli kültürün ilgi alanına giren varlık dünyasını yansıtan dil, duygularımızı, düşünce ve isteklerimizi aktarmak için kullandığımız çok yönlü bir sistem ve çok önemli bir araçtır. Dil faktörü hızla küreselleşmeye giden dünyamızda önem ve öncelik kazanmaktadır. Özellikle Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra ona bağlı olan Türk dili konuşan ülkelrin dış dünyaya açılması sonucunda Türk Dinyasında dil konusu daha çok önem kazanmıştır. Türkistan toprağında bağımsızlığına kavuşan yeni Türk devletleri kardeş ülkeTürkiye Cumhuriyeti’ne eğitim için gençlerini göndermeye başlamıştır. Bu durum Türkiye Türkçesi’ne Türk Dünyasının ortak dili ve bir dünya dili olma imkanı vermiştir. Günümüzde Türkçeye gün geçtikçe artan ilgi ve istek bunun bir kanıtıdır.

Kazakistan 1991 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik ve kültürel alanda geniş ve derin ilişkiler kurarak her alanda iş birliğine başlamıştır. Bunun sonuncunda Türkçeye karşı uyanan ilgi ile pek çok Kazak vatandaşı eğitim almak, iş edinmek amacıyla Türkçe öğrenmiş ve öğrenmeye devam etmektedir.

Türk Dünyasında ortak dil sorunu çoktan tartışılan ve çözümü beklenen bir sorundur. Ortak dilin oluşması için ortak bir alfabeye ihtiyaç bulunmaktadır. Türk dili konuşan halkların tek bir alfabede birleşmeleri onların kültürel ilişkilerini de arttıracağı muhakkaktır. Bugün Kazakistan’da da güncel olan bu konu üzerinde ciddi çalışmalar yürütülmekte olup Latin alfabesine geçiş hazırlıklarına başlatılmıştır. Kazak Dil Bilimi Enstitüsü, Uluslarası Türk Akademisi ve belirli bilim adamları tarafından Kazak Latin Alfabesi önerilmektedir.

Makalede Kazakistan’daki alfabe meselesinin Türk Dünyasının ortak dil sorununa etkisi ele alınacaktır.

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (KAŞGARLI MAHMUT SALONU) . 11.30-11.45