TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Doç. Dr. Murat Ceritoğlu

Ölçünlü Kazak Türkçesinin Yazımı İçin Planlanan Latin Grafiğine Dayalı Alfabe ve Yazımı Üzerine Düşünceler

Bir dilin hangi grafiğe dayanan alfabeyle yazılacağı dilin sahip olduğu ses, şekil, söz varlığı, cümle vb. özellikleriyle ilgili olmadığı dil üzerine araştıran, okuyan ve düşünenlerin malumudur. Ses, hece ile alfabede bulunan harfler arasındaki ilişki saymacaya dayalı olduğu için kuramsal olarak her dil, sesçil olan herhangi bir alfabeyle yazılabilir. Bunun en güzel örneğini, tarihi süreç içinde ondan fazla farklı grafiklere dayanan alfabeyle yazılmakla Türk dili göstermektedir. Bir dilin hangi grafiğe dayalı alfabeyle yazılacağı, genellikle devleti yöneten irade tarafından belirlenmiştir, belirlenmektedir. Alfabe değiştirmedeki sebepler de genellikle dil dışıdır.

Kazakistan Cumhuriyeti yönetimi, ölçünlü Kazak Türkçesinin yazımı için, 2025 yılında Latin grafiğine dayanan alfabeye geçmeyi planladığını duyurdu. Bildiride, niçin alfabe değiştirmek istenilir sorusuna verilecek cevaplardan yola çıkılarak hazırlıkları yapılan Latin grafiğine dayalı alfabe yer alacak harfler ve yazım kuralları üzerinde düşünceler dile getirilecektir.

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (KAŞGARLI MAHMUT SALONU) . 09.30-09.45