TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karataş

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

TÜRK DÜNYASININ ORTAK DİLİ YANIŞLAR (NAKIŞLAR)

Binlerce yıllık bir geçmişi bulunan Türk kültürünün, en önemli maddî öğelerinin başında halı ve düz dokuma yaygılar (kilim, cicim, zili, sumak) gelmektedir. Sadece günlük hayatta kullanılan bir eşya değil, aynı zamanda bir sanat eseri olan bu ürünler, üzerlerindeki yanış (nakış), desen ve kompozisyonlarla binlerce yıllık geçmişin ve günümüzde çok geniş bir alana yayılmış olan Türk halklarının dikey ve yatay iletişimini sağlayan görsel ve estetik bir bağı konumundadır.

İnsan var olduğu andan itibaren “dil” adı verilen sözlü iletişim sistemiyle birlikte duygu ve düşüncelerini “güzel”e olan ihtiyaçtan doğan sanat ile de ifade etmiştir. Türk halı ve düz dokumlarındaki yanışlar da hem biçimi hem de bu biçime verilmiş adıyla Türklerin estetik dilini oluşturmaktadır. Bu özellikleriyle yanışlar, çeşitli alfabelerle yazıya geçirilen Türk dili gibi geçmişten günümüze dünya üzerindeki bütün Türk halklarının tek millet olduğunu kanıtlayan bir bağ özelliğine sahiptir.

Bu bildiride, hem görsel (biçim) hem de sözel (ad) olmak üzere iki dili bünyesinde birleştiren yanışların, birer gösterge olarak iletişim sağlayabilme özelliklerinden hareketle Türk dünyası açısından önemine değinilecek ve Türk dünyasının ortak “dil”i olabileceği dile getirilecektir.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (KAŞGARLI MAHMUT SALONU) . 11.45-12.00