TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Doç.Dr. Mustafa ŞENEL, Ayşe Nur Yaylacı

1. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Yunus Emre Enstitüsü Cezayir Türkoloji Koordinatörü
Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü- KARS
2. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Yüksek Lisans Öğrencisi

CEZAYİR ALGER 2 ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇEYE/TÜRKOLOJİYE BAKIŞLARI

Akdenizde ilk kaybedilen vatan olan Cezayir, 314 yıl boyunca Osmanlıya Akdeniz’de serhat eyaletliği yapmıştır. Türkiye ve Cezayir bu açıdan uzun yıllara dayalı ortak bir mirasa sahiptir. Bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında en önemli görev Cezayir Türkoloji Bölümüne düşmektedir. Yunus Emre Enstitüsü’nün katkılarıyla 70 öğrenci ile eğitim-öğretim hayatına(2013) başlayan Türkoloji Bölümü 4 senede 750 öğrenciye ulaşmıştır. Bu bölümde okuyan öğrencilerin Türkçeye/Türkolojiye bakış açılarını öğrenmek üzere 2016-2017 eğitim-öğretim yılında görev yaptığımız bu bölümde uyguladığımız anket sonuçlarının değerlendirileceği bir bildiri olacaktır. Böylece Osmanlı mirasının bugüne yansımaları ve bugünden sona Cezayir’de izlenecek kültürel yol haritaları belirlenecektir.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (AHMET BAYTURSUNOĞLU SALONU) . 14.00-14.15