TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Doç.Dr. Muyassar SAPARNİYAZOVA

Ali Şir Nevai Adındaki Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi

ÖZBEKİSTAN’DA ALFABE VE İMLA REFORMLARI

Bağımsızlık süreciyle başlayan alfabe ve yazım reformları günümüze kadar devam etmektedir. 1993, 1995 ve sonrasındaki alfabe değişiklikleri, imladaki değişimler, uygulamada gündeme gelen meseleler ciddi bir kurumsal çalışmayı gerektiriyordu. 2016 yılında Ali Şir Nevai adındaki Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesinin açılması bu yöndeki çalışmaların hızlanması açısından gayet önemli olduğunu vurgulamak gerekir. Son yıllarda sosyal ağ ve saytlarda Özbek-Latin alfabesi ile ilgili sorunlar sık sık dile getirilmektedir. Bu talep ve istekler doğrultusunda Üniversitemizin öğretim üyelerinden oluşan heyet sürekli çalışamalar yürütmektedir. Bildiride Özbekistan’ın bağımsızlık sonrası dil: alfabe ve imla sorunlarıyla ilgili çalışmaların gidişatı örnekler tahliliyle anlatılacaktır.

?????????

???? ???????? ?????????? ???????????? ??????? ?????????????? 2016 ??? 13 ??????? ??????? ??????? ?????? ?????? ???????? ??????? ?????? ????? ???? ?? ???????? ???????????????? ?????? ??????? ??? ??????? ??? ??????? ?????? ?? ???????? ???????? ??? ??????? ??????????, ?? ????????? ????? ???????, ??????? ??????? ??????????, ???????? ???????????? ????? ?????? ????? ??????? ?????????? ????? ?????????? ??? ????? ????????????? ???????, ???? ??????????? ??????????????? ?????????? ??????? ???????, ???????????? ??? ??????? ???????? ???? ??????????? ????? ???????? ??? ?????????.

????? ??????: ???, ????, ?????, ??????, ????, ?????? ?? ???? ?????? ???????????.

Anahtar Kelimeler:

Özbekçe, dil, alfabe, imla, dil ve imla sorunları, reform.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (AHMET BAYTURSUNOĞLU SALONU) . 11.15-11.30