TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Nazym Shuinshina, Gülnaz Satbay

1. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktora Öğrencisi
2. Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi
Doğu dilleri bölümü
Türkçe öğretmeni

Türk Kültürünün Öğrenilmesi ve Konuşma becerisinin geliştirilmesinde Masalın Önemi

Yabancılara Türkçe öğretimi, Türk kültürünün öğretilmesi amacını taşımaktadır. Çünkü, dil kültür aktarıcısıdır. Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretilmesinin ana dil olarak öğretilmesinden farklı ve zor yönü; Türkçe’yi öğrenen yabancıların Türk kültürüne olan uzaklığıdır. Yabancı dil öğrenen kişi o dile ait kültürün içine girmektedir. “Kültür, onun çevresinde yaşayan insanları, hem diğer insanlarla münasebetlerinde hem de tabiat karşısında uyumlu hâle getirmeye çalışan, değerler, normlar ve sosyal kontrol unsurlarının bütünüdür.” [Tural 1990:52].

Dil öğretiminde kültürel öğelerin aktarılması gerekmektedir. Aksi takdirde yabancı dil öğretimi eksik kalır. Çünkü dil, kültürün aynası ve aktarıcı durumundadır. Yabancılara Türkçe öğretirken kültür unsurlarına yer vererek onların dilin içine girmelerini sağlamak, sosyal ilişkilere yer vermek ve öğrendiklerini sıkça tekrarlamak gerekir [Barın 1994:55].

Kişi, kültür öğelerini ne kadar iyi algılarsa yabancı dili de o oranda iyi öğrenebilmektedir. Dolayısıyla kültür ögelerinin, yeri geldikçe, bir yabancının öğrenebileceği ölçüde ve doğru biçimde verilmesi önem taşımaktadır. Aslında Türk ve Kazak kültüründe, her ikisinin aynı soydan olmasından, benzer noktalar olsa bile bir-birinden uzak kalması dolayısıyla birtakım farklıklar da ortaya çıkmaktadır. Yani bir Türk ile Kazak tercümansız bir birini anlamada güçlük çeker. Dolayısıyla, Türkçe Kazakistan’da yabancı bir dil olarak öğretilmektedir. Her yabancı öğrenci gibi Kazak öğrencileri de Türkçe’yi ana hatlarıyla temelden öğrenirler. Fonetik, morfolojik ve cümle yapısının aynı olması ilk etapta öğrencilere kolay görünse bile kelime hazinesinin yetersizliği, konuşma becerileri aksamaktadır.

Bu çalışmanın amacı Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde masallarla kültürel iletişimi geliştirmeye yönelik olarak yapılabilecek çalışmaları örneklemek ve bu yolla ders malzemesi çeşitliliğine katkı sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler:

Yabancılara Türkçe Öğretimi, Konuşma becerisi, Masal, Kültür.

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (GASPIRALI İSMAİL SALONU) . 15.15-15.30