TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Prof. Dr. Necati DEMİR[1]*

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Bosna Binası 602 Ankara

TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN ASYA ÜLKELERİNDE ÖĞRETİMİ

Dünyada, bugün itibarıyla, ortaöğretim düzeyinde Türkçe öğretilen ülkelerin sayısı 80’i aşmıştır. Üniversite seviyesinde ise seçmeli dersler ve Türkoloji kürsüleri vasıtasıyla 70’in üzerinde ülkede Türkçe öğretilmektedir. Son yıllarda dünyanın dört bir yanında açılan Türkçe öğretimi kursları da büyük ilgi görmektedir. Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde, çeşitli ülkelerde açılmış kırktan fazla dil ve kültür merkezi mevcuttur. Ayrıca 140’dan fazla ülkede açılan okullarda /kurslarda, Türkçe öğretimi yapılmaktadır.

Türkiye Türkçesi, Türkiye Cumhuriyetinin kalkınmasına ve uluslararasında saygınlığının artmasına paralel olarak dünyanın hemen her ülkesinde öğretilir ve araştırılır duruma gelmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya İngiltere, Fransa, Rusya başta olmak üzere dünyanın en kalkınmış ülkelerinin Türkçe öğretimine önem verdiği görülmektedir.

İç içe unsurlar olan ticaret, turizm teknoloji, eğitim, bilim, ekonomi, kültür, uluslararası ilişkiler ile dil birbirileriyle yakından ilgilidir. Bir başka söyleyişle günümüz dünyasında ticaret, ekonomi, turizm, teknoloji, eğitim, bilim, kültür, uluslararası ilişkilerde, ülkelerin başarısı için dil eğitimi ve öğretimi ayrı bir önem taşımaktadır.

1990’lı yıllarda Doğu Bloğu’nun çökmesinden sonra dünya, Türkçenin önemini görmüş, hesapları Türkçenin önemine göre yapmaya başlamıştır. Günümüzde Türkiye Türkçesi, dünyanın dört bir yanında öğretilen dil durumuna gelmiştir.

Yurt Dışında Türkiye Türkçesi öğretimi, pek çok kurum ve kuruluş, vakıf, dernek tarafından çok farklı şartlarda yürütülmektedir. Dünyada Türkiye Türkçesi öğretimini şu şekilde sınıflandırabiliriz:

1) Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkiye Türkçesi öğretimi; 2) Balkanlarda Osmanlı Dönemi’nden kalma Türklere Türkiye Türkçesi öğretimi; 3) Asya’da Türk soylulara Türkiye Türkçesi öğretimi; 4) Türkiye Türkçesinin yurt dışında yabancı dil olarak öğretilmesi.

Biz bildirimizde Asya ülkeleri olan Afganistan, Azerbaycan, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Tacikistan ve Türkmenistan’da Türkiye Türkçesi öğretiminin genel durumunu ve yapılması gerekenleri bilim dünyası ile paylaşmaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler:

1. Türkçe, 2. Asya ülkeleri, 3. Türkçenin öğretimi

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (AHMET BAYTURSUNOĞLU SALONU) . 15.30-15.45