TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Nergiz Hüseyn

İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde Rusça Okutman

TÜRKÇE İLE RUSÇANIN DİL İLİŞKİLERİ VE RUSÇADA TÜRKÇE ALINTILAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Rusların tarihsel gelişme ve kültürel zenginleşme sürecinde Türk kavimlerinin çok kuvvetli ve mühim rolü olmuştur. Türkçenin Rusçaya yaptığı katkı ise küçümsenemeyecek seviyededir. Birçok ekonomi-ticari, finans, ziraat, sanayi, dini, sosyal-politik Türkçe kelime Rusçaya girip Rus dilinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Rusça üzerindeki Türkçe etkisi o kadar kuvvetli olmuş ki bugün Rusların yaşattıkları bizim unuttuğumuz Türkçe kelimelerden bile söz açmak mümkündür. Rusça için tarih boyunca tükenmez bir söz kaynağı olmasına rağmen bazı sebeplerden dolayı Rusçanın Türkçe ile ilişkisinin objektif araştırılması hala yapılmamıştır. Rusça Etimolojik Sözlükler, birçok kelimelerin Türkçe uygunluklarını görmezden gelerek bu kelimeler için Hint-Avrupa kökleri ve prototipleri uydurmaktadır. Türkçeden gelme kelimeler üzerine yayınlar arasında Rusçadaki Türkçe kelimelerin sayıları konusunda da epeyce farklar görülmektedir. Bazı araştırmacılar Türkçeden alıntıların alınma sürecini sadece Orta Çağ, Türk-Moğol (“Moğol-Tatar”) dönemi ile inhisar ediyor, çok az bir kısım Moğol öncesi Bulgarları anımsıyor ve hemen hemen hepsi Hazar, Avar ve Hun dönemlerini görmezlikten geliyor. Bu dönemlerde bir dil ilişkisine ihtimal verilmediğinden, aslı Türkçe olan çok sayıda kelime başka dillere verilmektedir. Bu yüzden, Türkçe-Rusça dil ilişkilerinin yeniden ve objektif bir şekilde incelenmesine büyük ihtiyaç vardır.

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (GASPIRALI İSMAİL SALONU) . 12.00-12.15