TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Prof. Dr. Nesrin BAYRAKTAR

Hacettepe Üniversitesi

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ÖLMEK SÖZCÜĞÜNÜN BİÇİM KAVRAM VE ANLAM ALANI

Bir kavram olarak “ölmek” Türk dilinin tarihi boyunca her zaman kendine diğer sözcüklerden farklı bir yer bulmuştur. Yazıtlarda öl- eyleminin yanı sıra görülen uçabar- yapısı Türk kültüründe ölüm kavramının gördüğü saygıyı göstermektedir.

Bu çalışmada, öl- kavramının biçim ve kavram alanının yanı sıra ölüm kavramını göstermede kullanılan deyimler üzerinden anlam alanı incelenecektir. Öl- eyleminin işteş, edilgen ve dönüşlü çatı eklerini almadığı; edilgenlik çatısı için öncelikle ettirgenlik eki gerektiği görülmektedir. Ölüm kavramı için tespit edilen deyimlerin sayısı 500’ü geçmekte olup bunlarda çeşitli türlerde mecaz anlatımlar göze çarpmaktadır. Bu çalışmada özellikle bu yapıların çeşitli sınıflandırmaları yapılarak ölüm kavramının anlatım zenginliği ele alınacaktır.

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (BAHTİYAR VAHABZADE SALONU) . 10.45-11.00