TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Nevzat ÖZKAN

Prof. Dr. Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi-Kayseri

YENİ GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRK DÜNYASINA YENİDEN BAKMAK

1990’lı yıllarda SSCB’nin dağılmasının ardından bir biri ardına kurulan Türk cumhuriyetleri ve görünür hale gelen akraba topluluklar hem Türkiye’de hem de Türk Dünyasının geri kalanında büyük bir heyecan yaratmıştı. Günümüzde bu heyecan dalgası giderek dağılmış ama siyasi, sosyal kültürel bağlar ve bağlantılar yeterince oluşturulamamıştır. Çeyrek asrı aşan yakın geçmişte bağımsız Türk devletlerinin ve akraba toplulukların birlikte temsil edildiği siyasi, sosyal ve kültürel bir kurum veya kuruluş bulunmamaktadır. Ortak alfabe ve ortak dil projeleri hayata geçirilememiş, ortak eğitim kurumları sınırlı bir düzeyde kalmış ve geliştirilememiştir. Hatta Türklerin nüfusu, dil, boy, soy tasnifleri konusunda da üzerinde ittifak edilen ölçülere ulaşılamamıştır. Bütün bu olumsuzluklar yanında samimi bir gayretle çaba gösteren bazı kişi ve kurumların çalışmalarıyla bazı yeni yayınlar ortaya çıkmış, sivil toplum kuruluşları teşekkül ettirilmiştir. Bütün bu sonuçları göz önüne alarak Türk Dünyasının geleceğini planlama yolunda yeniden düşünmeye ve yeni adımlar atmaya ihtiyaç vardır.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (ALİ ŞİR NEVAİ SALONU) . 09.00-09.15