TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Yard. Doç. Dr. Larisa ALİMPİEVA, Prof. Dr. Sc. Aleksandr TSOİ

1. Kırgız-Rus Slav Üniversitesi, Kırgızistan
2. Lodz Üniversitesi, Polonya

YABANCILAR İÇİN “TURK DİLİNİN TEMEL SÖZLÜĞÜN” YAPISI VE İÇERİĞİ

İlmî araştırmalara göre, farklı sözlüklerin yabancılar için Türkçe öğreniminde rolü büyüktür. İlk etapta tek bir temel sözlüğün oluşturulması lazım ki onu tamamlayacak sözlük serisi takip etsin.

Makalede, Türk dilinin temel sözlüğünün gerekliliği, bu sözlüğün içeriği, sözlükte verilen bilgiler kullanıcılar tarafından yeterli derecede istifade edilmesi, Türk dilini öğrenme tekniklerinin kullanımı gibi meseleler işlenecektir.

Bize göre, bu sözlük açıklamalı olmalı. Sözlük çiftdilli ve resimlendirmeli olmalı, ses bilimi ve dil bilgisine dayalı başka sözlüklerin unsurları da eklenmelidir. Temel sözlük integral (birleştirici, yek) ve açıklamalı-çevirmeli (çift dilli) olması lazım.

Yabancılar için Türk dilinin temel sözlüğünün asıl amaçlarından biri yabancılara Türk dilinin kelimelerini şuurlu şekilde öğrenmesini sağlamak; öğrendiği yeni kelimeleri yazma ve konuşmada etkin kullanabilmesinde de yardımcı olmak. Makale sözlüğün makroyapısı ve içeriğini, sözlüğün mikroyapısını ve kelimeleri içermektedir.

Anahtar Kelimeler:

Türk dili, açıklamalı-çevirmeli sözlük, sözlüğün yapısı ve içeriği.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (BAHTİYAR VAHABZADE SALONU) . 14.15-14.30