TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Nurala Göktürk

ORTAK DİL TÜRKÇE

Bu gün burada Millet olma vasıflarımızdan biri olan Dilimiz ve Türkçemizin masaya yatırılması gelecek kuşaklarımız için çok önemli bir çalışmadır. Beşikten mezara yani Nennimizden ağıtlarımıza kadar her türlü duygu ve düşüncelerimizi anlattığımız dilimizin Edebiyatımızdaki isimlerine göre şekillenmesi ile Şarkılarımız, Türkülerimiz, Marşlarımız, Koşuklarımız ve Ağıtlarımız oluşmaktadır. 2007 yılında Kırım Asıllı Süyüngül Canişef Hanımın “Göz Yaşları ile Islan Topraklar”, 2009 yılında Ahmet İgemberdi Beyin “Hicran Derdi” adlı eserlerini Arap Alfabesi Uygur Türkçesinden, Latin Alfabesi Türkiye Türkçesine tercüme ederken Türkçe konuşan Diller arasında Anadolu Türkçesi ile Türkistan Türkçesinin arasındaki bağlarının yakınlığını gördüm. Arapça ve Farsça Dillerdeki ağır kelime farklılıklarının aksine Uygur Türkçesinin Anadolu Türkçesi ile birbirini tamamlayan yakınlığı iki Ana unsur gibi akıcı, sıcak, doğal güzelliği ile Tarihin derinliklerinden gelen beraberliğe uzanan bir köklü kültür olduğu Dil Bilimcilerimiz tarafından bilinmektedir. Atalarımızın dediği gibi “Dil Bir Köprüdür” “Din Bir Köprüdür” “Tarih Bir Köprüdür” Tarihin derinliklerinden bu günlere kadar Bizi biz yapan Milli ve Manevi değerlerimizin taşınmasında dil en büyük etkendir. Ana Dilim olan Uygur Türkçesinin yanında yine Ana Dilim kadar bildiğim, konuşup yazdığım anladığım, anlattığım güzel Türkçem ile bu gün burada Sizlerin arasında olmaktan onurluyum, gururluyum. Kırgız, Kazak, Özbek, Türkmen, Kırım Türkçelerinde sadece lehçe ayrılıkları olduğunu hepimiz biliyoruz. Kulak alışkanlığı olduğu takdirde kolaylıkla anlaya bileceğimiz, konuşabileceğimiz Kardeş Diller bizim ortak kültür hazinelerimizden biridir. Örf, Adet, Gelenek, Görenek, Töre gibi değerlerimizin de en az dilimiz kadar benzerlikler vardır. Divan-ı Lugat-ı Türk adlı geniş hacimli, çok kapsamlı büyük hacimli eseri ile bizlere Dil bilimi hakkında ışık tutan Atamız Kaşgarlı Mahmut, eserinin adını da o sönmez eseri gibi “DİVAN-I LUGAT-I TÜRK” demiştir. Türkçe konuşan illere defalarca seyahat eden Kaşgarlı Mahmut eserine “Kaşgar Divanı” ve ya “Uygur Divanı” demek yerine bütün Türk lehçelerinin anlam ve içeriğini açıklayan eserini bizlere asırlar öncesinden bir bütünlük halinde miras bırakmıştır. Not: Burada çok kısa olarak özetlediğim tebliğim kabul görüldüğü takdirde tamamını takdirlerinize sunacağım. Bu çok anlamlı ve gerekli çalışmanın Milletimiz, Devletimiz, Türkçe Konuşan Milletler ve Neslimiz için hayırlara vesile olmasını temenni eder, katılımcı Hocalarımıza başarılar dilerim. En Derin Saygılarımla

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (BAHTİYAR VAHABZADE SALONU) . 10.15-10.30