TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Prof. Dr. Nuri Yüce

Emekli Türkolog

Türkçe’nin Üstün Özellikleri ve Var Olma Savaşı

Türkçedeki isimler arasında erkek, dişi, eşya diye cinsiyet ayırımı yoktur. Bu özelliğiyle Türkçe demokratik bir dildir Kelimelerde artikel (harf-i ta’rif) olmadığı için sıfat çekimiyle ilgili herhangi bir kargaşa da yoktur. Türkçede tesniye (ikililk, dual) yok, sadece bir çokluk eki var: +lar/+ler. Fakat bu ek herhangi bir sayıdan sonra kullanılmaz, çünkü sayının kendisi zaten çokluğu ifade etmektedir. Bu özellik de Türkçenin tutumlu bir dil olduğunu gösterir.

Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Başka bir deyişle Matematek gibidir, yani değişmeyen kelime köküne, eklerin biribiri ardınca eklenmesiyle gramer ilişkileri sağlanır. Fiil kökleri bütün zaman kiplerinde yine değişmeden aynen kalır. Türkçede ön ek ve preposisyon, yani harfi cer yoktur.

Türkçenin önemli bir özelliği de ses uyumudur. Kelimelerde ya ağızın arkasında şekillenen a, ı, o, u vokalleri bulunur, ya da ağızın ön kısmında şekillenen e, i, ö, ü bulunur.

Başka pek çok dillerde kurallara uymayan istisnalar kum gibi kaynarken, Türkçede hemen hemen hiç bir kuralsızlık bulunmaz. Bundan dolayı Türkçe öğrenilmesi çok kolay olan bir dildir.

Anahtar Kelimeler:

Türkçe’nin dil yapısı, Türkçe kelimelerde cinsiyet yoktur, Türkçe’de çokluk, Türkçe ses uyumu.

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (KAŞGARLI MAHMUT SALONU) . 13.30-13.45