TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Yrd. Doç. Dr. Nurşat BİÇER, Öğr. Gör. Yakup ALAN

1. Kilis 7 Aralık Üniversitesi M. R. Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD
2. Kilis 7 Aralık Üniversitesi M. R. Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD

İKİ DİLLİLİK BAĞLAMINDA SURİYELİLER ÜZERİNDE TÜRKÇENİN ETKİSİ

İki dillilik bireylerin iki farklı dilin konuşulduğu ortamda bulunması ve bu iki dillerin ikisiyle de iletişim kurabilme becerisi olarak tanımlanabilmektedir. Doğumlarında itibaren iki dilin kullanıldığı ortamlarda bulunan çocuklar bu iki dili doğal ortamlarında öğrenebilmektedirler. Bireylerin düşünce sisteminin gelişiminin yanında sosyal ilişkilerinin kurulmasında da iki dilliliğin önemli bir rolü olduğu söylenebilir. 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşından kaçarak ülkemize gelen Suriyelilerin ülkemizde yaşamaları ve Türkiye’de doğan çocukların ortaya çıkması sonucunda iki dilli bireyler oluşmaya başlamıştır. İki dillilik Suriyelilerde iki şekilde görülmektedir. Birincisi Türk ve Arap anne babaya sahip olan çocukların Türkçe ve Arapçayı aynı anda öğrendikleri “eş zamanlı iki dillilik”, diğeri ise 3-4 yaşlarına kadar Arapça öğrenen çocuğun kreşe veya anaokuluna başlamasından sonra oluşan “art arda iki dillilik”. Farklı türlerde iki dilliliğin yansıması görülse de Türkiye’de yaşayan Suriyeliler üzerinde her geçen gün Arapçanın yanında Türkçenin de önem kazandığı söylenebilir. Bu etkinin oluşmasında evlilikler, sosyal yaşam ve eğitimde Türkçenin belirleyici rol oynaması önemlidir. Bu çalışmada; iki dillilik, iki dilliliğin çeşitleri, Türkiye’de yaşayan iki dilli Suriyelilerin eğitimde ve toplumsal hayatta karşılaştıkları zorluklar ve kolaylıklar, Türkçenin Suriyeliler üzerindeki etkisi ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler:

İki dillilik, Suriyeli iki dilliler, ikinci dil olarak Türkçe öğretimi, çok dillilik, yabancı dil öğretimi.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (AHMET BAYTURSUNOĞLU SALONU) . 12.00-12.15