TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Nilghiun ISMAIL

Lecturer, Ph.D.
The Faculty of Economics and Administrative Sciences
The University of Giresun

DESIGNING TURKISH LANGUAGE TEACHING SYLLABUS STUDY CASE: THE ACADEMY OF ECONOMIC STUDIES, BUCHAREST, ROMANIA

This paper attempts to highlight some aspects of teaching Turkish as a foreign language in Romania with the Academy of Economic Studies, Bucharest. Also, I gave an outlook on foreign language educational system with the Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania.

The body of the paper provides few aspects about the project „A Century of Modern Languages with The Academy of Economic Studies” and Turkish Language and Business Communication, as part of the project. In 2000 I initiated and started seminars of Turkish language, culture and civilization with The Academy of Economic Studies, Department of Modern Languages and Business Communication, and in November 2003 I published, the first textbook for Turkish seminars „Pratik Türkçe” designed for students of international business and economics studying Turkish language. The textbook was followed by Türk Uygarlığı 1. Pratik Türkçe published in 2011 and Türk Uygarlığı 2. Pratik Türkçe in 2012.

My paper delivers information about my own experience as lecturer Ph.D. teaching Turkish as a foreign language for foreigners, designing syllabus for Turkish language as foreign language, implementing a syllabus at seminar, decisions to make regarding linguistic content methods, materials and seminar activities. This study discusses the syllabus for Turkish language as foreign language and what method I used to reflect it in order to get the right decisions for my students needs.

Finally, my paper shows the importance of the syllabus and the results of a small study that aims to investigate this article from the teacher’s point of view.

ÖZET

Bu çalışma Romanya Bükreş İktisat Bilimler Akademisinde bir yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin bazı yönlerini aydınlatmaya çalışmaktadır. Aynı zamanda yine bu üniversitede yabancı dil eğitim sistemi üzerine bir bakiş açısı sundum.

Bu çalışmanın kapsamı “İktisat Bilimler Akademisi ile Modern Dillerin Yüzyılı” projesi ve projenin bir parçası olarak Türk Dili ve İş iletişimi hakkında birkaç görüş sağlamaktadır. 2000 yılında İktisat Bilimler Akademisi Modern Diller ve İş İletişimi Bölümünde Türk Dili, Kültürü ve Medeniyeti seminerlerine başladım ve Kasım 2003'te uluslararası ilişkiler öğrencilerinin Türkçeyi öğrenmeleri için tasarlanan ilk Türkçe seminerleri ders kitabı Pratik Türkçe’yi bastırdım. Bu ders kitabını 2011 de basılan Türk Uygarlığı 1. Pratik Türkçe ve 2012 de basılan Türk Uygarlığı 2. Pratik Türkçe takip etti.

Araştırmam, doktor olarak, yabanci bir dil olarak Türkçe ders programlarını tasarlayarak, dil içerik metotları, araçları ve seminer etkinliklerine uygun olarak seminerde bir program uygulayarak, yabancilar icin yabanci dil olarak Türkçeyi öğrettiğim süreçle ilgili kendi deneyimim hakkında bilgi vermektedir.

Bu çalışma yabancı dil olarak Türkçe ders programlarını ve bu dili öğrencilerimin ihtiyaclari için nasıl yansıttığımı tartışmaktadır.

Sonuç olarak çalışma ders programlarının önemini ve öğretmenin bakış açısından bu makaleyi araştırmayı amaçlayan küçük bir çalışmanın sonuçlarını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:

Romanya, yüksek öğretim, Türkçe öğretimi, ders programı tasarlama, ders kitapları. Romania, higher education, Turkish language teaching, designing syllabus, textbooks.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (ALİ ŞİR NEVAİ SALONU) . 09.30-09.45