TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Yrd. Doç. Dr. Alpay İĞCİ

Uşak Üniversitesi
1 Eylül Yerleşkesi
Ankara-İzmir Yolu 8. km
Fen-Edebiyat Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Uşak/TÜRKİYE

Kosova Cumhuriyeti Resmî Dili Türkçenin Kullanımı ve Resmî Gazete Örneği

Kosova Cumhuriyeti, 2008 yılında bağımsız olan yeni bir devlet olarak devletleşme sürecini henüz tamamlamamıştır. Bunun birçok alandaki yansımalarından biri de yasal hakların uygulanmasında görülen oturmamışlıktır. Anayasal olarak belediyeler seviyesinde resmî dil olan Türkçenin kullanımında tutarsızlık, eksiklik, hatalı kullanım gibi çeşitli durumlar görülür. Belediye kapsamında bazı resmî kullanımlarda Türkçenin yer alması bazılarında yer almaması, tutarsızlıklara örnektir. Bazı resmî belge ve ilanlarda ise kullanılan Türkçenin ya bir harfinde hata (“ı” yerine “i”) ya eksiklik (yazılmayan harf) tespit edilmiştir. Türk dilinde de yayınlanan Kosova Cumhuriyeti Resmî Gazetesi’nde yasaların dili incelendiğinde söz dizimi hataları, yanlış veya eksik öge kullanımı, imlâ hatası gibi sorunlar görülür. Bunların yanında, Kosova yer adlarının Türkçe şekillerinde standartlaşmada da yapılması gerekenler vardır. Türklerin yaşadığı ve Türkçenin resmiyette olduğu bir ülke olarak Kosova’da Türkçenin kullanımının tam ve düzgün olması, kurumsallaşma ve bölge Türklüğünün geleceği açısından önemlidir. Türk dilinin ülkedeki mevcut belediyeler seviyesindeki resmî statüsünün sağlıklı olması, varılması gereken bir hedefken, daha önce geçerli olan Türk dilinin Kosova Cumhuriyeti resmî dili olması da önceki hedefin de doğuracağı daha genel bir amaçtır.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (KAŞGARLI MAHMUT SALONU) . 09.45-10.00